دیابت چیست؟ دیابت یک بیماری مزمن است که وقتی پانکراس (لوزالمعده ),انسولین تولید نمی کند یا وقتی که بدن نمی تواند از انسولین تولید شده استفاده موثر کند اتفاق می افتد‏.‏

شما اینجا هستید: صفحه اصلیروغن ها و سرکهسرکه سیب